Lectura Fàcil

Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documents, pàgines web, etc., elaborats amb especial cura per a ser llegits i entesos per persones amb dificultats de comprensió lectora. Segueixen les directrius internacionals de la *IFLA quant al contingut, al llenguatge i a la forma. L'Associació Lectura Fàcil atorga el seu segell *LF als llibres que segueixen aquestes pautes.

Els destinataris dels materials de Lectura Fàcil són persones que tenen dificultats lectores, de caràcter permanent (discapacitats sensorials o psíquiques, senilitat, etc.) o transitori (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient, trastorns de l'aprenentatge, etc.).

Disculpeu les molèsties.

Torneu a cercar-ho