La Mar de FàDcil
La Mar de Fàcil S.L.
C/ Cuba, 18, entresòl
08030 Barcelona
Tel. 93 185 76 90
edicion@lamardefacil.com

Som la primera editorial especialitzada en l'edició de llibres de Lectura Fàcil

Què és la Lectura Fàcil?

Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documents, pàgines web, etc. fets amb especial cura per ser llegits i entesos per persones amb dificultats de comprensió lectora. Segueixen les directrius internacionals de l’IFLA pel què fa al contingut, al llenguatge i a la forma. L’Associació Lectura Fàcil atorga el seu segell LF als llibres que segueixen aquestes pautes.

Els destinataris dels materials de Lectura Fàcil són persones que tenen dificultats lectores, de caràcter permanent (discapacitats sensorials o psíquiques, senilitat, etc.) o transitori (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient, transtorns d’aprenentatge, etc.).